Регуляторні акти

 

УКРАЇНА

ІЗЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Хустський район

                                                          16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

14.07.2017 р.                                                                                                                                                                              с. Іза

 

 

 

Про внесення змін до Правил благоустрою

населених пунктів с. Іза та с. Карповтлаш

 

 

        З метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території Ізянської сільської ради, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та громадян за стан благоустрою та санітарний стан села, на виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Ізянської сільської ради на 2017-2022, затвердженої XVI сесією VII скликання Ізянської сільської ради 14.07.2017 року, керуючись п. 44 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи позитивний висновок постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, будівництва та благоустрою села, сільська рада 

 

Вирішила:

  1. Внести зміни до Правил благоустрою населених пунктів с. Іза та с. Карповтлаш, затверджених рішенням  29 сесії 6 скликання Ізянської сільської ради від 25.11.2013 року «Про еколого-санітарний стан на території села Іза» виклавши їх в наступній редакції:

п. 3.2. « Громадяни (власники, балансоутримувачі будівель) у сфері благоустрою Ізянської сільської ради зобов’язані».

п.п. 3.2.5. «Укласти договір на вивезення твердих побутових відходів з переможцем конкурсу на право вивезення твердих побутових  відходів у с. Іза, с. Карповтлаш».

п. 4.2. « Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи у сфері благоустрою Ізянської сільської ради зобов’язані».

п.п.  4.2.9. «Укласти договір  на вивезення твердих побутових відходів (у тому числі негабаритних, будівельних, харчових та інших) з переможцем конкурсу на право вивезення твердих побутових  відходів у с. Іза, с. Карповтлаш».

п.п. 5.3.6. «Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, суб’єктам підприємницької діяльності – фізичним особам, громадянам с. Іза, с. Карповтлаш суворо забороняється створювати сміттєзвалища та викидати, вивозити і вивантажувати  тверді побутові відходи, гілки, листя, сніг, інші відходи та сміття  в невизначених для цього місцях (шляхи, тротуари, вулиці, сквери, пляжі, прибудинкові території, річки та водойми, поля, лісосмуги, яри, канави та інші громадські місця)».

Підпункт 2, п.п. 5.6.3. «забезпечити з території, яка перебуває у власності чи в користуванні вивезення твердих побутових відходів, гілок, опалого листя, снігу, інших відходів, сміття тощо. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється переможцем конкурсу на право вивезення твердих побутових  відходів у с. Іза, с. Карповтлаш шляхом укладення з ним відповідних договорів».

п.п. 5.6.19. «Забороняється викидання, вивезення, вивантаження твердих побутових відходів, гілок, снігу, льоду, опалого листя, тощо  в невизначених для цього місцях (шляхах, тротуарах, вулицях, скверах, пляжах, прибудинкових територіях, річці та водоймах, полях, лісосмугах, ярах, канавах та інших громадських місцях)». 

п. 9.2. «До відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил благоустрою населених пунктів с. Іза та с. Карповтлаш, притягаються посадові особи  підприємств, установ, організацій, суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, громадяни, винні у:»

Підпункт 4 п. 9.2. «порушенні правил благоустрою населених пунктів с. Іза та с. Карповтлаш, зокрема п.п. 3.2.5, 4.2.9, 5.3.6, 5.6.19».

  1. Дане рішення набирає чинності згідно чинного законодавства та підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на дошці оголошень та опублікування в засобах масової інформації.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, будівництва та благоустрою села (голова Якоб О.Т.).

 

  Сільський голова                                                                            В.В. Томищ

 

 

 

 

 

Аналіз впливу проекту регуляторного акта

– рішення Ізянської сільської ради «Про    внесення     змін   до  Правил благоустрою населених пунктів с. Іза та с. Карповтлаш»

 

Цей аналіз підготовлено згідно зі ст.ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

 1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території сіл, забезпечення в них чистоти та порядку, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

Законом України „Про благоустрій населених пунктів” визначено, що Правила благоустрою території населеного пункту (далі — Правила) — нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою. Виконання  зазначених правил стосується всіх без винятку суб’єктів господарюванню, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян.  

 Правила благоустрою Ізянської сільської  ради були затверджені 25.11.2013 рішенням 29 сесії 6 скликання Ізянської сільської ради .

Даним регуляторним актом пропонується розв’язати проблему укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів, і внести зміни до ряду пунктів та підпунктів.

 

 2. Визначення цілей регулювання.

Цілями запропонованого регулювання є:

- покращення санітарного стану сіл Іза та Карповтлаш;

- врегулювання відносин щодо вивезення твердих побутових відходів та дотримання чистоти та порядку на території сільської ради;

- 100 % укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів всіма категоріями фізичних та юридичних осіб.

 

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

В якості альтернативи запропонованого регулювання може розглядатися варіант вирішення проблеми шляхом залишення існуючого становища без змін.

Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним оскільки, по-перше, як свідчить практика, такий спосіб не забезпечує необхідного ставлення мешканців с. Іза та с. Карповтлаш та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою території сільської ради, по-друге, не врегульовує повністю питання укладення договорів на вивіз твердих побутових відходів,  що з’явилося вже після прийняття діючих Правил благоустрою на території Ізянської сільської ради.

Таким чином, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення поставлених цілей.

 4. Механізми  та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Для розв’язання проблем визначених в розділі 1 цього Аналізу, пропонується застосувати наступні механізми та заходи.

За загальним положенням, встановленим Законом України «Про благоустрій населених пунктів» обов’язок щодо укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів покладено на підприємства, установи, організації та громадян. Поза межами застосування Правил благоустрою залишилися фізичні особи — підприємці, які також повинні укласти відповідні договори.

Організація прибирання території сільської ради базується на тому, що кожна особа зобов’язана укласти договір на вивезення твердих побутових відходів, та  відповідно встановлюється перелік суб’єктів, на яких покладається відповідальність за зазначене порушення. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Даний регуляторний акт встановлює порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою с. Іза та с. Карповтлаш, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сіл. Також запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень всіма  підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами - підприємцями, а також громадянами.

На підставі вимог підпункту 4 пункту 1 статті 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у порушенні правил благоустрою територій населених пунктів.

До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акта та призвести до невиконання окремих його положень можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами, на яких поширюється його дія.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту для сільської ради не становить жодних проблем, оскільки за роки дії нинішніх Правил благоустрою на території Ізянської сільської ради, накопичені певні напрацювання та досвід, створена організаційно-матеріальна база.

В цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей регуляторного акта досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта 

 

 

вигоди

витрати

сфера інтересів місцевої влади

більш повне і детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами

 

покращення санітарного стану сіл Іза та Карповтлаш

 

створення умов для сталого розвитку с. Іза та с. Карповтлаш

 

надходження до місцевого бюджету коштів у вигляді штрафів за порушення правил благоустрою с. Іза та с. Карповтлаш

 

сфера інтересів суб’єктів господарювання

більш повне і детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами

витрати на оплату вивезення твердих побутових відходів та сміття

користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану об’єктів благоустрою

витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, споруд та ін.

покращення санітарного стану с. Іза та с. Карповтлаш

витрати на встановлення урн та підтримання у належному стані територій, прилеглих до об’єктів, які належать суб’єктам господарювання

удосконалена робота комунальної служби Ізянської сільської ради

можливі штрафи за порушення або невиконання правил благоустрою території с. Іза, с. Карповтлаш

сфера інтересів громадян

більш повне і детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами

витрати на оплату вивезення твердих побутових відходів та сміття

покращення санітарного стану с. Іза та с. Карповтлаш

витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, споруд та ін.

користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану об’єктів благоустрою

витрати на утримання прибудинкових територій

удосконалена робота комунальної служби Ізянської сільської ради

можливі штрафи за порушення або невиконання правил благоустрою території с. Іза та с. Карповтлаш

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акту вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та при виникненні змін у чинному законодавстві.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Наслідки дії регуляторного акту можливо відстежити за наступними показниками:

-кількість порушень у сфері благоустрою та складених по них протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;

- розміри надходжень до бюджету сільської ради за порушення правил благоустрою території с. Іза та с. Карповтлаш;

- кількість укладених договорів на вивіз твердих побутових відходів;

- порівняння стану благоустрою сільської ради з попередніми роками.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності.

Базове  відстеження  результативності  регуляторного  акту  проведено на етапі його підготовки, повторне – буде здійснюватися через два роки з дня набрання чинності регуляторного акта.

 

дата публікацій 26.07.2017 року с. Іза.

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *